728 x 90

مجاهد شهید حسین بخشافر

مجاهد شهید حسین بخشافر
مجاهد شهید حسین بخشافر
مجاهد شهید حسین بخشافر در سال‌۱۳۳۵در تهران متولد شد. او دانشجوی رشته معماری دانشگاه ملی بود. حسین در دانشگاه با نام و آرمانهای مجاهدین آشنا گردید و به‌ جمع دانشجویان هوادار مجاهدین پیوست. بعد از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی حسین مستقیماً در ارتباط با سازمان قرار می‌گیرد و زندگی حرفه‌یی مبارزاتی خود را در بخش کارگری سازمان آغاز می‌کند.
کارگران مبارز کارخانه‌های جنوب تهران او را به‌نام حسین موحد می‌شناختند. تواناییهای گوناگون حسین و خلاقیت و جسارتش در پذیرفتن کارها و مسئولیتهای مختلف او را به‌یکی از فعالترین کادرهای بخش کارگری سازمان تبدیل می‌کند. حسین، به‌خاطر ویژگیهای انقلابی و مسئولیت‌پذیری برجسته‌یی که داشت در پاییز سال‌59 به ‌واحدهای ویژه حفاظت سازمان منتقل می‌شود.
مجاهد شهید حسین بخشافر در روز 19بهمن سال‌60 در کنار مجاهدان شهید شاهرخ شمیم و فاطمه نجاریان در پایگاه یوسف‌آباد تا آخرین نفس قهرمانانه می‌جنگد و پس از آن‌که چند حلقه از محاصره پاسداران مزدور خمینی را در‌هم شکست و شماری از پاسداران و مزدوران دشمن را از پای در‌آورد، آماج گلوله‌های پاسداران خمینی قرار گرفت و با شهادت غرور‌آفرینش، نام خود را در تابلو عاشورای مجاهدین جاودانه ساخت.