728 x 90

مجاهد شهید حسن پورقاضیان

مجاهد شهید حسن پورقاضیان
مجاهد شهید حسن پورقاضیان
مجاهد شهید حسن پورقاضیان، در سال‌۱۳۳۵در یک خانواده زحمتکش در جنوب شهر تهران به‌دنیا آمد. او از دوران کودکی با درد و رنج محرومان و با واقعیت ستم و استثماری که در جامعه جریان داشت از نزدیک آشنا شد. حسن از سال‌۵۲ به ‌بعد، به‌فعالیتهای سیاسی و اجتماعی روی آورد. در این دوران حسن که به‌کار در یک مرکز طبی کودکان اشتغال داشت، به‌رغم حقوق اندک و فقر خانواده‌اش، از همان درآمد کم، هم به‌ مردم تهیدست کمک می‌کرد و هم به‌تأمین نیازهای جنبش انقلابی مسلحانه می‌پرداخت. حسن در جریان قیام و انقلاب ضدسلطنتی در ارتباط نزدیک و فعال با مجاهدین قرار گرفت و در بخشهای نظامی و حفاظت سازمان مسئولیتهای متعددی به‌عهده گرفت. پس از ۳۰خرداد۶۰ و نخستین ماههای مبارزه مسلحانه انقلابی، حسن با سخت‌کوشی و انتخاب آگاهانه، همواره با استقبال از خطرها، وظایف دشوارتر و خطیرتر را به‌ویژه در امر حفاظت مسئولان سازمان برای خود انتخاب می‌کرد. بعدازظهر ۱۹بهمن پایگاه مجاهد قهرمان حسن پورقاضیان و ۴‌همرزم مجاهدش مورد تهاجم پاسداران خمینی قرار می‌گیرند. در جریان این نبرد دلاورانه که شماری از پاسداران به‌هلاکت می‌رسند، مجاهد قهرمان حسن پورقاضیان به‌شهادت می‌رسد و به‌این ترتیب در زمره قهرمانان شهید عاشورای مجاهدین در کهکشان شهیدان مجاهد خلق جاودانه می‌شود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات