728 x 90

اخبار اعتراضي,اخبار دانشجویی,

قزوین - تجمع اعتراضی دانشجویان مؤسسه آموزشی علامه رفیعی

-

قزوین-مؤسسه آموزشی علامه رفیعی
قزوین-مؤسسه آموزشی علامه رفیعی
روز دوشنبه 13بهمن 93 جمعی از دانشجویان مؤسسه آموزشی علامه رفیعی در قزوین در اعتراض به ارائه نشدن درس و پایین بودن خدمات، دست به اعتراض زدند. یکی از دانشجویان می‌گفت شهریه‌های بسیار زیادی از ما می‌گیرند ولی در مقابل کمترین کاری نمی‌کنند و حتی کلاس‌های درس هم برگزار نمی‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/498f782b-692c-4b48-9ef1-de7a20d2b2b1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات