728 x 90

اعتصاب زندانيان سياسي,

تجمع هواداران زندانی سیاسی محمدعلی طاهری در برابر زندان اوین

-

تجمع هواداران زندانی سیاسی محمدعلی طاهری
تجمع هواداران زندانی سیاسی محمدعلی طاهری
امروز شنبه 13 دیماه شاگردان و هواداران محمدعلی طاهری دست به یک تجمع اعتراضی در برابر زندان اوین زدند. این تجمع توسط مأموران امنیتی و انتظامی با ممانعت مواجه شد.
یکی از شرکت کنندگان در تجمع گفت: «وقتی که به جلوی زندان اوین رسیدیم با حضور گسترده نیروهای امنیتی مواجه شدیم که اجازه شکل‌گیری تجمع را نمی‌دادند. مأموران امنیتی که از قبل با لباسهای شخصی یا لباس نیروی انتظامی در آنجا حضور داشتند، با ایجاد ایست بازرسی و جلوگیری از تردد خودرو‌ها سعی در جلوگیری از تجمع داشتند و تعدادی از نیروهای مستقر در آنجا مدام در حال فیلم‌برداری و گرفتن عکس از شرکت کنندگان در تجمع بودند. با این حال توانستیم پنجاه نفری جمع بشویم. و نیم ساعتی در آنجا به همراه دست نوشته‌ها و عکسهای محمدعلی طاهری، حضور داشتیم. تا این‌که مأموران با گرفتن عکس‌ها و دست نوشته‌ها جمعیت را پراکنده کردند. سپس جمعیت حاضر در تجمع، به جلوی کانون وکلا رفته و در آنجا مجدداً دست نوشته‌ها و عکس‌های دیگری از محمدعلی طاهری تهیه کردیم و تا ساعت ۱۲ در آنجا حضور داشتیم».
لازم به ذکر است زندانی سیاسی محمدعلی طاهری که از اردیبهشت ۱۳۹۰ تا کنون در سلول انفرادی زندان اوین به‌سر می‌برد، در اعتراض به وضعیت نامعلوم پرونده اتهاماتش، در اعتصاب‌غذا است.