728 x 90

,تشدید سرکوب ,

یورش وحشیانهٴ مأموران به مغازه‌های پاساژ علا‌الدین تهران

-

 -
-
مأموران رژیم آخوندی ساعت 1 و 45دقیقه بامداد جمعه در یک حمله وحشیانه ۲۰۰ مغازه در پاساژ علاالدین تهران را تخریب کردند. آنها به بهانه غیرقانونی بودن این مغازه‌ها دست به این یورش زدند.
مأموران شهرداری تحت حمایت نیروی انتظامی گروه گروه با کلنگ و پتک و دستگاههای برش آهن وارد این مجتمع تجاری شدند. مأموران سرکوبگر انتظامی همه ورودیها به خیابان جمهوری و اطراف آن را مسدود کرده بودند. برخی از مغازه‌داران این مجتمع تجاری که از ساعتها قبل در محل حضور یافته بودند، توسط نیروی انتظامی مورد تهدید قرار گرفته و پراکنده شدند.