728 x 90

سرکوب زنان,جنبش زنان ايران,اذيت و آزار زندانيان,سر

بیانیه زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان

-

زندان مرکزی زاهدان
زندان مرکزی زاهدان
زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان طی بیانیه‌یی اعدام جنایتکارانه ریحانه جباری و اسید پاشی علیه دختران و زنان را محکوم کردند.. در قسمتی از این بیانیه آمده است: اعدام بی‌شرمانه ریحانه جباری را شدیداً محکوم می‌کنیم همچنین اسید پاشیهای اخیر در شهر اصفهان را که هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در میان زنان و دختران ندارد به‌شدت محکوم کرده و از مجامع بین‌المللی خواستار رسیدگی به این جنایت قرون‌وسطایی هستیم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/324355ab-3944-4173-b5c2-aa4aa291b30c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات