728 x 90

اعدام دسته جمعي,

انتقال ۸زندانی برای اجرای حکم اعدام در قزلحصار کرج

-

--
--
صبح امروز سه‌شنبه 29مهر دژخیمان رژیم آخوندی 8 زندانی محکوم به اعدام را از واحد 2 زندان قزلحصار کرج به سلولهای انفرادی واحد یک منتقل کردند.. رژیم ضدبشری آخوندی روز یکشنبه 27مهرماه نیز در همین زندان 8 زندانی را بدار آویخت.
دیکتاتور آخوندی برای مقابله با خیزشهای اجتماعی اعدامهای جمعی را شدت بخشیده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/29bfd7a7-541a-4257-9d79-f8d8188a918f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات