728 x 90

-

خطر اعدام قریب‌الوقوع محمد مظفری در گوهردشت

-

اعدام
اعدام
دژخیمان خامنه‌ای روز یکشنبه ششم مهر یک زندانی محکوم به اعدام به نام محمد مظفری را از زندان گوهردشت با دست‌بند و پابند برای اجرای حکم به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند. بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز دوشنبه 7مهرماه به خانواده این زندانی ملاقات آخر را داده‌اند.