728 x 90

-

سناتور تام داشل: امنیت و حفاظت ساکنان لیبرتی باید تضمین شود

-

--
--
سناتور تام داشل رهبر اکثریت و ریاست پیشین سنای آمریکا در تظاهرات حامیان مقاومت ایران در مقابل مقر ملل‌متحد در نیویورک حضور یافت. وی از جمله گفت:
اجماع بزرگی وجود دارد که در این زمانه تغییر باید احترام و آزادی برای مردم ایران و برای حقوق‌بشر وجود داشته باشد. باید منطقه باثبات تری از طریق منع تسلیحات هسته‌یی به وجود بیاید و برای ایرانیانی که امروز در لیبرتی ساکن هستند آینده امن و ایمنی به وجود بیاوریم، این سه هدفی است که ما از آن حمایت می‌کنیم.

من در نگرانی شما در مورد نقض حقوق‌بشر در ایران شریک هستم. هیچ‌کس در این کشور نباید افزایش اعدامها در ایران را نادیده بگیرد. ما همچنین دخالتهای رژیم ایران در سوریه و در لبنان را محکوم می‌کنیم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/335bc375-8adb-44bb-b7b3-79dc1fccd291"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات