728 x 90

-

اعتراف یک زندانبان: غلامرضا خسروی با شعار مرگ بر خامنه‌ای و درود بر رجوی بالای دار رفت

-

مجاهد شهید  غلامرضا خسروی
مجاهد شهید غلامرضا خسروی
بنا‌ به گزارشهای دریافتی یکی از مأموران زندان مرکزی گوهردشت کرج برای جمعی از زندانیان صحنه اعدام مجاهد قهرمان، غلامرضا خسروی را تعریف کرده است.
به گفته این زندانبان غلامرضا هنگام رفتن به بالای دار شعار می‌داد: ”مرگ بر اصل ولایت‌فقیه، مرگ بر خامنه‌ای و درود بر رجوی“.
خاطرنشان می‌شود رژیم ضدبشری آخوندی سحرگاه روز یکشنبه 11خرداد، مجاهد قهرمان، غلامرضا خسروی، را به‌خاطر هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان گوهردشت کرج بدار آویخت.