728 x 90

اخبار اعتراضي,اعتراض بازاریان,

دستفروشان مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی را در تهران گوشمالی دادند

-

کوچه برلن و خیابان فردوسی تهران
کوچه برلن و خیابان فردوسی تهران
دستفروشان و سی دی فروشان در کوچه برلن و خیابان فردوسی در تهران ساعت 4 بعدازظهر روز جمعه 14شهریور با مأموران سرکوبگر رژیم درگیر شدند. گزارشهای دریافتی حاکی است از آنجا که تعداد دستفروشان زیاد بود، مأموران سرکوبگر رژیم را به‌شدت گوشمالی دادند. درگیری زمانی شروع شد که مأموران مزاحم کار دستفروشان شده و آنها را تهدید می‌کردند.