728 x 90

اعدام دسته جمعي,

اعدام جمعی ۴زندانی در زندان قزلحصار کرج

-

اعدام در زندان قزلحصار
اعدام در زندان قزلحصار
رژیم ضدبشری آخوندی در یک اعدام جمعی حداقل 4زندانی را روز دوشنبه دهم شهریور در زندان قزلحصار کرج بدار آویخت. سنین زندانیان اعدام شده بین ۳۰ تا ۴۴ سال عنوان کرده که هر کدام بیش از ۲ سال در واحد ۲ زندان قزل‌حصار زندانی بودند. دژخیمان ساعت 6 صبح روز یکشنبه ۹ شهریور در حالی که همبندیهای این زندانیان در خواب بودند تحت عنوان این‌که می‌خواهند آنها را به دادگاه ببرند از بند خارج و به سلولهای انفرادی منتقل کردند و تا لحظه اعدام همبندیان آنها از قصد اعدام بی‌خبر نگه‌داشتند. اسامی سه تن از اعدام شدگان عبارتند از:
حسین عالمیان، علی شاهوردی لو و علی حمیدی.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/03e65ec3-610a-4e16-92ed-58e90b865ec4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات