728 x 90

اعدام دسته جمعي,تشدید سرکوب ,

انتشار فیلمی از شورش زندانیان قزلحصار کرج

-

فیلمی از شورش زندانیان قزلحصار کرج
فیلمی از شورش زندانیان قزلحصار کرج
فیلمی از شورش زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج در روز 26مرداد 93 روی اینترنت منتشر شده است. این شورش هنگام انتقال 14زندانی برای اجرای حکم اعدام صورت گرفت.
در جریان این شورش 5تن از زندانیان بر اثر شلیک دژخیمان خامنه‌ای جان باختند و حدود 15تن مجروح شدند.

براي دانلود کليپ کليک کنيد