728 x 90

اخبار اقتصادی,

در حاکمیت آخوندها زمین هم می‌میرد!

-

کشاورزی ایران به دلیل حاکمیت آخوندها  روبه نابودی است - آرشیو
کشاورزی ایران به دلیل حاکمیت آخوندها روبه نابودی است - آرشیو
به‌دلیل واردات سرسام‌آور محصولات کشاورزی توسط دولت و تجار غارتگر وابسته به رژیم، کشاورزی دیگر مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل طی دو دهه گذشته تغییر کاربری زمینهای زراعی شدت گرفته و هم‌اکنون بخش عظیمی از زمینهای زراعی مرده و غیرقابل استفاده شده و در نتیجه تأمین مواد غذایی به مخاطره افتاده است. چرا که به گفته کارشناسان، نتیجه از بین رفتن هر متر مربع زمین کشاورزی از دست رفتن تولید دو کیلوگرم مواد غذایی است. قرار بود در «اقتصاد مقاومتی» من درآوردی خامنه‌ای، کشاورزی رونق یابد و خودکفایی در این زمینه محقق شود این منظور نه تنها برآورده نشده، بلکه در اثر سیاستهای ضد‌مردمی رژیم و به صرفه نبودن کار کشاورزی برای کشاوزران، باعث شده که زمینهای کشاورزی تبدیل به ویلا برای غارتگران حکومتی شوند تا آنجا که استانهایی مانند تهران، مازندران، البرز، گیلان، گلستان، قزوین، اردبیل و... با بحران زمین، مواجه شده‌اند.
به‌دلیل همین سیاست ضد‌مردمی و خانه خرابی کشاورزان فقط در استان مازندران 4هزار هکتار از زمینهای کشاورزی مرده و غیرقابل استفاده برای کشاورزی شده است و تبدیل به ویلا برای وابسته گان غارتگر حکومتی شده است.
بخشی از کشاورزان نیز به‌دلیل به صرفه نبودن کار کشاورزی تمایل زیادی به تغییر کاربری زمینهای کشاورزی دارند، زیرا از این طریق، سود بیشتری نسبت به‌کار کشاورزی به دست می‌آورند.
کارشناسان رژیم اذعان می‌کنند با کاهش هر هکتار از اراضی کشاورزی امنیت غذایی 20نفر در کشور تهدید می‌شود.
به اعتراف کارشناسان رژیم هم‌اکنون در ایران تحت حاکمیت آخوندها سرانه هر نفر از زمینهای کشاورزی تأمین کننده امنیت غذایی حدود 2400 متر است در حالی که این سرانه در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به حدود 7هزار متر می‌رسد.
مطالعات نشان می‌دهد کشاورزی در ایران طی ده سال گذشته به‌حال خود رها شده و مشکل ساختاری و مدیریتی این بخش را به نابودی کشانده و مافیای اقتصادی ایادی غارتگر رژیم برای خرید محصولات آن بیداد می‌کند، این اعترافها کارشناسان رژیم، کارگزاران رژیم گویای بخشی از مصیبتی است که برکشاورزان وارد می‌شود
وزیر جهاد کشاورزی دولت حسن روحانی به وضع فاجعه‌بار اقتصادی کشاورزان ایرانی در حاکمیت نظام ولایت فقیه اذعان کرد و گفت جمعی از کشاورزان کشور ترکیه، سهام یک شرکت پتروشیمی ایران را خریدند. اما کشاورزان ایرانی به‌دنبال یک کیسه کود هستند.
نماینده رژیم در مجلس آخوندی از فردوس و طبس 29تیر 93 اعلام کرد که کشاورزی و دامداری در استان خراسان جنوبی در حال نابودی است.
نابود کردن کشاورزی تنها ناشی از، نابودی اراضی کشاورزی نیست. واردات سیل‌آسای محصولات کشاورزی، یا فرآورده‌های صنعتی جایگزین محصولات کشاورزی، باقی ماندهٴ رمق کشاورزی نیمه جان ایران را هم گرفته و کشاورزان را به خاک سیاه نشانده است.
واردات الیاف مصنوعی توسط غارتگران وابسته به رژیم با همکاری عناصر دولتی صنایع نساجی و کشت پنبه ایران را فلج کرده است، در نتیجه کارهاخانه‌های وابسته نیز اکثراً تعطیل شده‌اند آن تعدادی نیز که هنوز که کارمی کنند بی‌رمق ونیمه جان هستند و اکثراً زیر 50 درصد ظرفیت تولید می‌کنند.
کشت زعفران در خراسان را با واردات زعفران چینی غیراقتصادی شده است، واردات برنج مازاد بر نیاز، شالیکاران شمال را ورشکسته کرده و آنها را واداشته تا زمینهایشان را به ثمن بخس بفروشند تا صرف ویلا سازی شود. به دلایل فوق است که کشاورز ایرانی خانه خراب می‌شود.
در حکومت پلید آخوندی زمین کشاورزی هم می‌میرد در صورتی‌که همین زمین، زمانی که مورد استفاده کشاورزی قرار می‌گیرد، سرمنشا حیات، نشاط و بالندگی می‌شود.
در حاکمیت پلید آخوندها وقتی که نشاط انسانها گرفته می‌شود و مردم ایران ناشادترین مردم جهان می‌شوند، نابود کردن زمین کشاورزی و گرفتن جوهر وجودی‌اش یعنی باروری برای انسانها توسط این حاکمیت تبدیل به یک امر عادی می‌شود
آری، بر اثر سیاستهای ضد‌مردمی نظام آخوندی همه چیز روبه نابودی و مرگ است و گرد مرگ روی تمامی شئونات اقتصادی کشور پاشیده شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f3cebf98-27ab-4d27-8d73-ccbb07edef7c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات