728 x 90

ادبیات و فرهنگ,

شعرهایی برای شهیدان اشرف در ۶ و ۷مرداد۸۸ از م. شوق

-

دفاع قهرمانانه زنان اشرفی در حمله ایادی رژیم آخوندی و مالکی در 6 و 7 مرداد 1388
دفاع قهرمانانه زنان اشرفی در حمله ایادی رژیم آخوندی و مالکی در 6 و 7 مرداد 1388
چهره‌هاتان اشرفی ها!
                 رنگ سرخ گل گرفت
میهنی
بوی شقایق، لاله و سنبل گرفت
استخوانهاتان شکست
 اما برای میهنی
بهر آزادی به دنیای رهایی
                                 پل گرفت
 
***

«چکامه‌ای در جان قلم»
                                                   برای مجاهد شهید شعبان سوری
 
 
 
چکامه‌ای برای تو در جان این قلم خفته
الا دلاورگمنام!
چقدر راوی تاریخ از تو کم گفته!
چه بی‌صدا و فروتن،
تو از میانهٴ دشت
چنان نسیم گذشتی
که هیچ شکوه‌ای این باغ، از تو نشنفته
بدون شکوه‌ای از زخم گردباد ستم
به خاک دشت فتادی
ولی به هر کجا که برد باد، یاد تو را
نگاه می‌کنم آنجا
درون ساقهٴ گلها خروش و شور بهار
نگاه کن! شقایق پرپر! به هرکرانه ببین!
ز داغ خون جوانت،
هزار گلشن و گلزار و گلبن آشفته.
 
***
برای مجاهد شهید سیاوش نظام‌الملکی
 

به ایران خبر ده سیاووش رفت
شهیدی وفا را درآغوش، رفت

جهان ناظر جور افراسیاب
به خون چشم بر بسته، خاموش رفت

بیفزا به شهنامه برگی دگر
که زان مادر پاک، اینک پسر

گواهی به پاکیّ نسل وفا
ز آتش چه فاتح نموده گذر

در اشرف کنون رزم ایران بپاست
به میدان، نبرد سیاووشهاست

شهریور1388.