728 x 90

اخبار اعتراضي,اعتراض بازاریان,

اعتصاب فروشندگان لوازم التحریر و لوازم بهداشتی در تهران

-

اعتصاب در بازار تهران
اعتصاب در بازار تهران
فروشندگان جز و کل لوازم تحریر در بازار تهران هشتمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. آنها در اعتراض به مالیاتهای سنگین سالیانه که از طرف رژیم آخوندی تعیین شده؛ دست به اعتصاب زدند.
بنا‌ به خبر دیگری اعتصاب جمعی از فروشندگان لوازم بهداشتی در بازار تهران روز چهارشنبه 18تیر ادامه داشت. آنها در اعتراض به اخاذی مالیاتی رژیم دست به اعتصاب زدند و از باز کردن مغازه‌هایشان امتناع کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c22aa25d-9bc3-4f28-8e65-09f8c77600c1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات