728 x 90

حمله به بند 350 اوين,تشدید سرکوب ,زندانیان سیاسی,

ضرب و شتم وحشیانه زندانی سیاسی بهزاد عرب گل

-

بند 350 زندان اوین
بند 350 زندان اوین
صبح روز شنبه 10خرداد خدابختی از دژخیمان دادستانی رژیم در بند 350 زندانی سیاسی بهزاد عرب گل را احضار کرد.
این دژخیم به همراه تعداد دیگری از همپالگیهایش این زندانی بی‌دفاع را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار دادند.
آنان سپس بهزاد عرب گل را به زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. بنا‌ به گزارشهای دریافتی هنگامی که سایر زندانیان بند 350اوین از این واقعه مطلع شدند با سر دادن شعار اعتراض خود را به رفتار غیرانسانی با این زندانی سیاسی ابراز کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/803de391-119b-4c7f-9396-880b02eaa1c1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات