728 x 90

شهيدان قيام,

لحظه تحویل سال بر مزار ندا آقا سلطان شهید قیام سراسری

-

خانواده ندا آقا سلطان
خانواده ندا آقا سلطان
خانواده ندا آقا سلطان شهید ملی قیام سراسری در سال 88 در لحظه تحویل سال 93 بر مزار فرزندشان در بهشت زهرا حاضر شدند و با نثار شاخه‌های گل یاد او را گرامی داشتند.