728 x 90

تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع / تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی کرج + فیلم و عکس

بازنشستگان کشوری صبح امروز سه‌شنبه ۲۸خرداد۹۸در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.

بازنشستگان شعار می‌دادند فریاد فریاد از این همه بیداد

تجمع‌کنندگان تراکتهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:

  • تا حق خود نگیریم از پای نمی‌نشینیم.
  • درمان رایگان خواسته بازنشستگان.
  • ما خواهان رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای بازنشستگان در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی هستیم.

 

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی کرج برای دومین روز

پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی کرج روز سه‌شنبه ۲۸خرداد۹۸برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن ماهها حقوق عقب افتاده، در مقابل سازمان همیاری شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

کرج. تجمع پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی

کرج. تجمع پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی

 

کرج. تجمع پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی

کرج. تجمع پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی