728 x 90

اعتراض عليه مالكي,

اسامه النجیفی: دولت مالکی با بحران الانبار با حماقت برخورد کرد

-

اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق
اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق
به گزارش تلویزیون التغییر اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق روز چهارشنبه دولت مالکی را متهم کرد که با بحران الانبار با حماقت برخورد کرد، وی در عین‌حال گفت دولت سیاست ”متهم کردن، افترا زدن و دروغ گفتن“ را ادامه می‌دهد، النجیفی گفت کنترل ارتش رو به ضعف گذاشته است و بسیاری از مناطق خارج از کنترل دولت است.

به گزارش التغییر النجیفی گفت دولت مالکی با مردم الانبار همکاری نمی‌کند و سیاستی در پیش می‌گیرد که بر پایه متهم کردن و شایعه پراکنی و دروغ‌پردازی متکی شده است و هر کسی که خواستار حق قانونیش می‌شود به تروریزم و دامن زدن به فتنه؛ متهم می‌شود. خبرگزاری المدی پرس نیز در همین رابطه گفت: اسامه نجیفی تصریح کرد:
”ما از ساعتهای اول به دولت مالکی هشدار دادیم که بحران الانبار به شیوه نظامی حل و فصل نمی‌شود و منطقی نیست که دهانه توپ‌ها را به سمت مردمی بگیریم که خواستار حق مشروعشان هستند و آنطور که مالکی بارها تکرار کرده است این مردم دنبال بهانه نیستند“. رئیس پارلمان عراق افزود: اکنون ”بعد از 2ماه ثابت شد که اوضاع بدتر شده است و کنترل ارتش بر الانبار رو به ضعف گذاشته و بسیاری از مناطق از کنترل دولت مالکی خارج شده است.