728 x 90

-

درگذشت ملبا هرناندز

-

 -
-
ملبا هرناندز زن انقلابی و قهرمان کوبایی در سن 92سالگی در هاوانا درگذشت. او یکی از دو زنی بود که در بدو مبارزات مردم کوبا علیه دیکتاتور در سال 1953، رشادتهای زیادی از خود نشان داد. وی از همرزمان چه گوارا و فیدل کاسترو بود.