728 x 90

مسائل اجتماعي ايران,

اعتراض به کشته شدن یک پیرمرد در صف توزیع سبد کالا در اهواز

-

اعتراض در صف سبد کالا-آرشیو
اعتراض در صف سبد کالا-آرشیو
بنا‌ به گزارشهای دریافتی هنگام توزیع سبد کالا در فروشگاهی در اهواز، ازدحام جمعیت باعث خفگی و مرگ یک هموطن سالخورده شد. مردم با دیدن این صحنه، صف توزیع کالا را به اعتراض علیه رژیم آخوندی و این طرح ننگین تبدیل کردند.