728 x 90

اعتصاب بازار شهرستان پاوه در اعتراض به کشته و زخمی شدن گروهی از کولبران + فیلم

اعتصاب بازاریان شهر پاوه در اعتراض به کشتار گروهی از کولبران
اعتصاب بازاریان شهر پاوه در اعتراض به کشتار گروهی از کولبران

کسبه و بازاریان شهرستان پاوه روز دوشنبه ۲۸بهمن۹۸ در اعتراض به کشته و زخمی شدن گروهی از کولبران زحمتکش در ارتفاعات مرزی ”شوشمی“ واقع در بخش نوسود از توابع شهرستان پاوه مغازه‌های خود را بسته و اعتصاب کردند.

روز یکشنبه ۲۷بهمن مأموران جنایتکار رژیم با شلیک مستقیم به گروهی از کولبران که در برف گیر افتاده بودند منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شد. بازاریان و کسبه شهرستان پاوه در همدردی با خانواده‌های جانباختگان و ابراز خشم و نفرت از این جنایت رژیم دست به اعتصاب عمومی زده و مغازه‌های خود را بستند.