728 x 90

مسائل اجتماعي ايران,

فرار گسترده سربازان و درجه‌داران وظیفه از پادگان اندیمشک

-

پادگان دوکوهه در اندیمشک
پادگان دوکوهه در اندیمشک
گزارشهای دریافتی حاکی است طی بهمن ماه امسال 15 سرباز وظیفه و 3 درجه‌دار وظیفه از پادگان دوکوهه در اندیمشک فرار کردند. بنا‌ به این گزارش حد فاصل ماه مهر تا بهمن سه نفر در داخل پادگان دوکوهه دست به خودکشی زدند.