728 x 90

اعتراضات كارگري,

تجمع اعتراضی کارگران شرکت کولهایم سقز

-

شرکت ساختمانی
شرکت ساختمانی
کارگران شرکت کولهایم سقز در اعتراض به 6ماه حقوق معوقه خود به تجمع اعتراضی مقابل دفتر شرکت در سقز پرداختند.
به گزارش رسیده، این حرکت اعتراضی که روز شنبه (12بهمن) صورت گرفت، کارگران همچنین خواهان لغو اخراج 16تن از همکارانشان شدند
شایان ذکر است شرکت کولهایم از شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران رژیم است که سالهاست با اجرای پروژه سدسازی را در منطقه مریوان و سقز هزاران کارگر را در این پروژه به‌کار گرفته ولی از پرداخت به موقع حقوق خودداری کرده و حق بیمه و مزایای آنها را به‌رسمیت نمی‌شناسد.