728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,

تهدید به اعدام زندانیان سیاسی اهل تسنن در زندان گوهردشت

-

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج
رژیم ضدبشری زندانیان سیاسی اهل تسنن را در زندانهای مختلف تحت فشارهای رذیلانه قرار داده تا آنها را وادار به همکاری با عناصر اطلاعات کند.
روز چهارشنبه نهم بهمن زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و سایر زندانیان اهل تسنن در زندان گوهردشت کرج به دفتر اطلاعات زندان فراخوانده شدند و دژخیمان در آن‌جا، آنها را تهدید نمودند که در صورت عدم همکاری با اطلاعات اعدام خواهند شد.
تعدادی از این زندانیان که در بند4سالن10 محبوس هستند و توسط دژخیمان اطلاعات از جمله بازجویی به نام محمدی (معروف به بازجو کرده) قرار گرفته‌اند، عبارتند از: محمدیاور رحیمی (محکوم به اعدام)، عالم برماشتی (محکوم به اعدام)، وریا قادری فرد (محکوم به اعدام)، شاهو ابراهیمی (محکوم به اعدام)، بهمن رحیمی (محکوم به اعدام) وریا امیری (محکوم به 8سال زندان)، یاسر شرفی‌پور (محکوم به 8سال زندان)، امجد صالحی (بلاتکلیف) و امید پیوند (بلاتکلیف)
مأموران جنایتکار اطلاعاتی از زندانیان خواسته‌اند که برگه‌های سفید بازجویی را امضاء کنند.
یک مأمور اطلاعاتی رژیم خطاب به زندانیان فاش ساخت که رژیم قصد دارد فشار بر زندانیان سنی را به عاملی برای فشار به کشورهای منطقه تبدیل کنند و به صراحت گفت: بایستی شما سنیها تاوان سوریه، بحرین و مناطق سنی نشین را بپردازید و ما هر بلایی را در آن جاها به‌سر ما بیاید، با شما تلافی می‌کنیم.
این دژخیم همچنین گفت دستگاه قضایی احکام شماری از محکومان به اعدام را اجرا خواهد کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b7726fc4-3408-4556-9244-a69903d6abb9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات