728 x 90

اعدام جمعي,

همزمان با حضور کوفی عنان در ایران۸ زندانی برای اعدام جمعی به سلولهای انفرادی منتقل شدند

-

اعدام دسته‌جمعی
اعدام دسته‌جمعی
بنا‌ به گزارشهای د‌ریافتی همزمان با حضور کوفی عنان در ایران انتقال جمعی حداقل ۸ زندانی از سالنهای مختلف واحد ۲ زندان قزل‌حصار کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای احکام قرون‌وسطایی و ضدبشری اعدام صورت گرفت. گزارشها حاکی است که صبح روز یکشنبه ۶ دی ماه حداقل ۸ زندانی از سالنهای مختلف واحد ۲ زندان قزل‌حصار کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شدند.
این زندانیان از سالنهای۱، ۲، ۳، ۵ و۷واحد ۲ زندان قزل‌حصار کرج می‌باشند. اسامی و مشخصات تعدادی از زندانیانی که به سلولهای انفرادی منتقل شدند به قرار زیر است:
۱ـ فیض مراد از سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل‌حصار کرج همراه با یک زندانی دیگر
۲ـ یونس تقی‌پور ۲۹ ساله، او بیش از ۵ سال در سالن ۲ واحد۲زندان قزل‌حصار کرج زندانی بود
۳ـ بهرام بدری ۳۰ ساله، که نزدیک به ۲ سال در زندان بود، همراه با ۲ زندانی دیگر از سالن۳ واحد ۲ زندان قزل‌حصار کرج به سلول انفرادی منتقل شد.
۴ـنظر علی پکوک ۳۶ ساله نزدیک به ۳ سال در سالن ۵ واحد ۲ زندان قزل‌حصار کرج زندانی بود
۵ـ میثم حاجی ۲۹ ساله از سالن ۷ معروف بدار القرآن واحد ۲ زندان قزل‌حصار کرج.
این زندانی برای دومین بار پای چوبه‌دار برده می‌شود. انتقال جمعی حداقل ۸ زندانی برای اجرای احکام قرون‌وسطایی اعدام در حالی صورت می‌گیرد که کوفی عنان همراه با یک هیأت از شخصیتهای دیگر در ایران‌سر می‌برند. بی‌تردید حضور این هیأت در کنار رژیمی که به‌صورت روزانه اعدام می‌کند باعث تشجیع رژیم ولی‌فقیه برای ادامه دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است. آخوند حسن روحانی رئیس‌جمهور منصوب ولی‌فقیه که در سازمانهای بین‌المللی دم از صلح، حقوق‌بشر و غیره می‌زند به‌صورت روزانه چوبه‌های دار را برای جوانان ایران برافراشته و به جنایت علیه بشریت ادامه می‌دهد. جامعه ایران نیزبه‌دلیل سرکوب خونین، به تاراج دادن اموالشان، فقر، بیکاری، شکنجه و زندان در آستانه انفجار عمومی قرار گرفته است. آخوند علی خامنه‌ای سر جنایتکار علیه بشریت روزانه همراه با آخوندهای همدستش مانند؛ آخوند حسن روحانی، صادق لاریجانی و محمود علوی که مجری سیاستهای جنایت علیه بشریت رژیم ولی‌فقیه هستند برای ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از اعتراضات گسترده مردم دست به اعدام می‌زند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a345714e-417b-4b18-acec-23da8c0de299"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات