728 x 90

حركات اعتراضى داخل,

درگیری مردم به‌ویژه جوانان با مأموران سرکوبگر در شوش، اهواز و دهلران

-

دستگیری جوانان
دستگیری جوانان
اعتراضها و اعتصابهای کارگری در مرودشت؛ رشت و بهبهان

اعتراض مردم محله آزادگان در اصفهان
خودسوزی یک زن میانسال در مبارکه اصفهان در اعتراض به شکنجه فرزندش

ساعت 4 بعدازظهر روز سه‌شنبه اول بهمن ماه جمعی از مردم و جوانان شهر شوش در اعتراض به یورش مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی به منازلشان به بهانه داشتن سلاح، با آنها درگیر شدند. در جریان این درگیری تعدادی از جوانان دستگیر و به اداره آگاهی شوش منتقل شدند.