728 x 90

بن بست اتمي,اتمي رژيم,

برملا شدن یک مورد از موارد پنهان نگه داشته شده توافق ژنو، در روز اجرایی شدن این توافق: مهر و موم تجهیزات غني سازي در نطنز و فردو

-

عکس مصاحبه صالحی
عکس مصاحبه صالحی
امروز، 30دی ماه، در روزی که توافق ژنو به اجرا گذاشته می‌شود علی اکبر صالحی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رژیم فاش کرد بخشی از تجهیزات غنی‌سازی 20درصدی رژیم در نطنز و فردو مهر و موم خواهد شد.
مهر و موم کردن تجهیزات قسمتی از توافق ژنو بوده است که رژیم تا کنون از اعلام علنی آن، که شدت عقب‌نشینی خفت‌بار آن را نشان می‌دهد خودداری کرده بود.
علی اکبر صالحی صبح امروز 30دی ماه در گفتگو با تلویزیون شبکه خبر رژیم آخوندی که در ساعت 0756 به وقت تهران به‌طور زنده پخش می‌شد گفت: اقدام مهمی که امروز می‌شود گفت یک اقدام تقریباً چشمگیری از منظر آنها است توافق تولید اورانیوم 20درصد به‌صورت داوطلبانه است... امروز شاید از یک ساعت دیگر، مثلاً در نطنز تا 2ساعت دیگر اتصال بین آبشارها را متوقف بکنند، مهر و موم بکنند، بعد از نطنز به فردو می‌روند که فکر می‌کنم تا حوالی ظهر طول بکشد که فرود نیز اتصالاتش را یک جوری مهر و موم بکنند. بنابراین می‌توانیم بگوئیم تا حوالی ظهر دیگر تولید 20درصد ما عملاً متوقف شود“.
صالحی عنوان کرد که به این وسیله در نطنز اتصالات دو آبشار و در فردو اتصالات 4آبشار عملاً مهر و موم خواهند شد.
بیش از این در تشریح مواد توافق ژنو گفته می‌شد کار غنی‌سازی در نیمی از سانتریفوژهای فعال در تأسیسات نطنز و سه چهارم سانتریفوژهای فعال در تأسیسات فردو متوقف خواهد شد اما اسمی از مهر و موم تجهیزات رژیم در این سایتها آورده نمی‌شد.