728 x 90

ملاقات مریم رجوی با رودی جولیانی مشاور حقوقی رئیس‌جمهور آمریکا

ملاقات مریم رجوی با رودی جولیانی مشاور حقوقی رئیس جمهور آمریکا
ملاقات مریم رجوی با رودی جولیانی مشاور حقوقی رئیس جمهور آمریکا

عصر امروز، جمعه ۸تیر ۱۳۹۷، در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، مریم رجوی با رودی جولیانی مشاور حقوقی رئیس‌جمهور آمریکا در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در پاریس دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آخرین تحولات ایران از جمله گسترش اعتراضات مردمی علیه رژیم آخوندی در تهران و شهرهای مختلف ایران و وضعیت شکننده رژیم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
مریم رجوی تأکید کرد استمرار قیام، به‌رغم موج گسترده دستگیریها و سرکوب از یک سو بیانگر آمادگی شرایط عینی و موقعیت ملتهب جامعه و از سوی دیگر حقانیت استراتژی مقاومت و نقش غیرقابل انکار کانونهای شورشی است.
مریم رجوی افزود شرایط به گذشته باز نمی‌گردد. سرنگونی رژیم به‌دست مردم و مقاومت ایران محتوم است و رژیم هیچ راه گریزی از آن ندارد.
شهردار جولیانی گفت دولت آمریکا اعلام کرده که رژیم ملاها حاکمیت مردم ایران را غصب کرده است و همان‌طور که رئیس‌جمهور و وزیر خارجه بارها اعلام کرده‌اند این یک رژیم فاسد است و مردم ایران قربانیان اصلی آن هستند.
رودی جولیانی، از امضا‌کنندگان بیانیه ۳۳تن از شخصیت‌های آمریکایی خطاب به گردهمایی ایرانیان تحت عنوان «ایران آزاد – آلترناتیو»‌ در حمایت از شورای ملی مقاومت و برنامه ده ماده‌یی مریم رجوی است.

وی گفت: سیاست قاطع در قبال رژیم که ما برای سالیان خواستار آن بودیم قدم اول است. قدم بعدی قرار گرفتن در کنار مردم و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت است که برای یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت مبارزه می‌کند. وی افزود: «من قویاً معتقدم که آلترناتیو این رژیم،شورای ملی مقاومت ایران تحت رهبری خانم رجوی است».