728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,

تشدید ارسال پارازیت در زندان گوهردشت کرج

-

آنتن پخش پارازیت
آنتن پخش پارازیت
بنا‌ به گزارشهای دریافتی، بر اثر تشدید ارسال پارازیت در بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج، روز دوشنبه 23 دی ماه وضعیت جسمی ۲ زندانی دیگر وخیم گردید و به بهداری زندان منتقل شدند. این دو زندانی ماشاالله حائری و محمد بنازاده امیر خیزی نام دارند که دچار خونریزی از ناحیه بینی، گوش و دهان گردیدند که به‌صورت اورژانس به بهداری زندان منتقل شدند.
محمد بنازاده امیرخیزی حین انتقال به بهداری زندان تعادل خود را بر روی پله‌ها ی بهداری از دست داد و به زمین خورد که دچار شکستگی دست و آسیب دیدگی از ناحیه سر و خونریزی گردید.
پخش پارازیت، یک شیوهٴ شکنجه ضدانسانی است که با هدف زجرکش کردن زندانیان سیاسی صورت می‌گیرد.