728 x 90

الشرق الاوسط: اعتصاب بازار تهران بطور گسترده ادامه دارد

تعطیلی بازار - آرشیو
تعطیلی بازار - آرشیو
روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نیز نوشت: بازار تجاری در تهران روز دوشنبه اعتصاب خود را در اعتراض به مالیاتهای جدید بر ارزش اضافی گسترش داد. این اعتصاب به رغم حکم دولت مبنی بر تعلیق مالیاتهای جدید به مدت 2ماه، گسترش یافت. الشرق الاوسط افزود:حادثه‌یی نظیر اعتصاب بازاریان که بطور گسترده درایران بعنوان چهارمین تولید کننده بزرگ نفت درجهان، به آن اقدام کرده اند، بسیار نادر است و یک تهدید جدی اقتصادی برای احمدی نژاد قبل از انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده محسوب میگردد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/84809c7b-5558-43fa-86aa-2c01f23819bd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات