728 x 90

اختلاس عوامل رژيم,

افشای اسامی ۲۵نفر دیگر از مقامهای ترکیه در ارتباط با شبکه پولشویی رژیم ایران

-

هالک بانک ترکیه
هالک بانک ترکیه
25نفر دیگر از مقامهای ترکیه در ارتباط با شبکه پولشویی و فساد مالی رژیم آخوندی در این کشور از کار اخراج شدند.
در این شبکه پولشویی که حدود 87میلیارد یورو به‌طور غیرقانونی جابجا شده است، رضا ضراب دلال رژیم در ترکیه نقش تعیین کننده‌یی داشته است. وی 50میلیون دلار تنها به وزیر اقتصاد ترکیه داده بود. رئیس هالک بانک ترکیه، رئیس پلیس استانبول و تعدادی از وزیران و پسران آنها در این شبکه پولشویی دست داشتند.
پای سفیر رژیم آخوندی در آنکارا نیز به میان کشیده شده است.