728 x 90

حمله روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی به آخوند صدیقی و احمد خاتمی

آخوند احمد خاتمی و آخوند صدیقی
آخوند احمد خاتمی و آخوند صدیقی

در یک تصفیه حساب باندهای درون رژیم، روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی در مطلبی با حمله به سخنان آخوند صدیقی و آخوند احمد خاتمی در نمایشهای جمعه روز گذشته درباره گرانیها نوشت: شما که گرانیها را امتحان الهی می‌دانید، قبلاً چیزهای دیگری می گفتید که ثبت و ضبط است

روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی با اشاره به سخنان آخوند صدیقی و احمد خاتمی نوشت:

این‌که برخی از محترمینِ تریبون دار، می‌گویند، گرانی هست اما مسئولان دلسوزند! خب تا وقتی نتوانند از سوز دل مردم اندکی بکاهند، دل سوز بودنشان چه سودی برای جامعه می‌تواند داشته باشد؟

برخی دیگر هم هم‌چنان پای خدا را به میدان گرانی می‌کشند و امتحان الهی می‌خوانند وضع موجود را. یادشان نمانده است انگار پیش از این چه می‌گفتند در برابر گرانی! ولی مردم یادشان هست و رسانه‌ها ثبت کرده‌اند.

چقدر خوب است آقایان که می‌خواهند امروز در این موضوع صحبت کنند، فرمایشات سال‌های قبل خود را رصد کنند و سنجیده بگویند تا حرفشان خریدار پیدا کند در این بازار گرانی!

باری، دل سوزی خوب است اما کافی نیست چنان که پیش‌ترها هم نبود. خوب بودن و دل سوز بودن کافی نیست باید توانمند بود و سوز دل مردم را که در حال کباب شدن است، به نسیم تدبیر، کمی فرو نشاند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ad56d98b-5f93-46f3-baa7-633e884e66fc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات