728 x 90

اتمي رژيم,

مایک راجرز نماینده جمهوریخواه: مذاکرات مخفیانه‌ بین دولت اوباما و رژیم ایران که از چشم کنگره و سنا دور نگه داشته شده است

-

مایک راجرز
مایک راجرز
مایک راجرز نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا و رئیس کمیته نظارت بر اطلاعات در مصاحبه با تلویزیون سی.ان.ان وجود چنین مذاکرات مخفیانه‌یی را بین دولت اوباما ودیکتاتوری آخوندی که حتی از چشم کنگره و سنا نیز دور نگه داشته شده است، مورد تأیید قرار داد.
 
سؤال: آیا شما می‌دانستید که برای ماهها و ماهها، آمریکا مشغول گفتگوهای مخفی با رژیم ایران در عمان بوده است؟

جواب: هیچ اطلاع رسمی در این رابطه وجود نداشت که به من رسیده باشد و فکر می‌کنم که سنا نیز مطلع نشده بوده که عامل نگرانی است.

سؤال: چرا چنین اطلاعاتی را در میان نگذاشتند؟ آنها معمولاً اطلاعات بسیار حساسی را در اختیار شما می‌گذارند که مخفی و طبقه‌بندی شده است و آن را در اختیار رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان می‌گذارند و همچنین به عضو ارشد اطلاع می‌دهند و همچنین آن را به اطلاع کمیته اطلاعات سنا می‌رسانند.

جواب: ما دسترسی کامل به هر برنامه مخفی و هر عملیات مخفی و چنین هم باید باشد به واسطه نقش ما در نظارت. و نگران‌کننده است که قبول کنیم که آنها فکر کرده‌اند این [گفتگوها] به میزان کافی مهم نبوده که آن  را به ما بگویند و این تنها سؤال‌برانگیز است که چه توافقهایی قبل از ملاقاتهای 1+5 صورت گرفته ومضمون آنها چه بوده است؟ به همین دلیل، این پنهانکاری نباید صورت می‌گرفت، چرا که شکهای غیرلازمی را برمی‌انگیزد در این زمینه که چه چیزهایی قبل از 1+5 مورد توافق قرار گرفته بوده است.

رئیس زیرکمیته نظارت براطلاعات در کنگره آمریکا در همین مصاحبه با سی.ان.ان، بر لزوم تشدید تحریمها علیه رژیم آخوندی به‌رغم مخالفتهای دولت اوباما تأکید کرد و در مورد خطر کاهش بخشی از تحریمها بر اساس توافقنامه ژنو هشدار داد که این امر ممکن است به رژیم ایران فرصتهایی بدهد تا به طرحهای خود ادامه دهند و چه بسا که خطر بروز جنگ را هم تشدید کند:
سؤال: آیا تنها آلترناتیو جنگ است و به‌کارگیری گزینه نظامی؟ چون هیچ‌کس آن را نمی‌خواهد.

جواب: این‌که گزینه یا جنگ و یا این طرح بسیار بد است. این‌طور نیست! ما خود را آماده کرده بودیم که دور سوم تحریمها را اعمال کنیم. ما یعنی کنگره آمریکا. اما پرزیدنت اولین دور تحریمها را مورد مخالفت قرار داد و همچنین با دور دوم تحریمها مخالفت کرد. دور سوم تحریمها بالاخره روی عناصر ویژه در رژیم ایران داشت مؤثر می‌افتاد. یعنی اتفاقی که افتاد این بود که بالاخره عناصر ویژه در رژیم ایران، درطبقه حکومت کننده وتاجر ایران، بالاخره گفتند که ما باید تصمیم بگیریم که یک سلاح اتمی کسب کنیم و یا به‌لحاظ مالی نظام ایران را برای همیشه نابود کنیم. یک گروه دو حزبی در کنگره فکر می‌کند که این معامله بدی است که احتمالاً به همین دلیل است که آنها ملاقاتهای مخفی برای گفتگو در مورد آن داشتند. چرا که بیشتر کسانی‌که نگران آن بودند، از جمله همسایگان ایران، که بیش از همه نگران بودند حالا فکر نمی‌کنند که معامله خوبی بوده است و بدترین قسمت این داستان این است که شما ممکن است احتمال درگیری نظامی را افزایش داده باشید و شما ممکن است احتمال تکثیر هسته‌یی در خاورمیانه را افزایش داده باشید. تمامی اینها نتایج بدی است و امیدوارم در چند ماه آینده مورد بازبینی قرار گیرند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/615280b8-dcf5-43df-9d4d-2267cbe28e56"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات