728 x 90

خانواده اشرفيان در داخل كشور,حمله به اشرف - اعتصاب

پیام زندانی سیاسی علی معزی به ۲ فرزند زندانی در زندان لیبرتی عراق و یاران آنها در اعتصاب غذا

-

زندانی سیاسی آقای علی معزی
زندانی سیاسی آقای علی معزی
به نام پروردگار برتر،
فرزندان مجاهدم هجرت، فروغ، سایر بستگان و دوستان و اشرفیان بر شما باد درود
بیش از یک‌ ماه از اعتصاب‌غذای شما در شرایطی دشوار و طاقت‌فرسا می‌گذرد
در برابر پایداری پرشکوه، خلق حماسه‌ها و اراده خلل‌ناپذیرتان جز فرود آوردن سر تعظیم چه می‌توان گفت
شما سرمایه‌های شرف و وارث خون و پیام یک صد هزار شهدای مجاهد و مبارز معاصر هستید
سلاح شما عزم استوار و ایمان راسخ شما است

بنابراین کید و مکر و زد و بند دشمنان دون در مصاف با این پایداری و مقاومت سوخته خواهد شد
ما زندانیان سیاسی و جمع کثیری محبان و حامیان شما دست در دست یکدیگر زیر سایه و چتر مقاومت آن قلب تپنده است که با یکدیگر پیوند می‌خوریم، تجدید حیات می‌کنیم و تکثیر می‌شویم.
شب را شما شکستید هان ای طلایه‌داران
معنای آفتابید هان ای وجودتان روز
اگر این ایستادگی و پایداریها نبود چه چیز قابل اعتنای دیگری می‌توانست بیانگر شرف و... باشد. خداوندا صبر و پایداری از آن این پویندگان صدیق راهت و ضمانت پیروزی حتمی از آن توست زیرا که تو خود قوام و دوام این راه را برعهده گرفته‌ای و گفته‌ای
هذا صراط علی المستقیم و اعلام داشته‌ای که کان حق علینا نصرالامومنین پس علیک نصر المجاهدین
بار الهی بر تو باد یاری موحدان و مجاهدانت،
پیروز و سرفراز باشید
علی معزی
زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه کرج
مهر ماه ۱۳۹۲.