728 x 90

حركات اعتراضى داخل,

شعار یک زن شجاع بندرعباسی در نمایش جمعه ”سکوت هر بندری خیانت است به استان“

-

تظاهرات مردم بندرعباس - آرشیو
تظاهرات مردم بندرعباس - آرشیو
مردم بندرعباس روز جمعه به‌رغم فضای امنیتی شدید بعد از نمایش جمعه، به تظاهرات خود ادامه دادند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی به جدایی پارسیان از استان هرمزگان اعتراض کردند. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی به مردم معترض حمله کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. همچنین در بین دو خطبه نمایش جمعه یک زن شجاع بندرعباسی با صدای بلند شعار داد «سکوت هر بندری خیانت است به استان» این شعار مورد استقبال هموطنانش قرار گرفت و خشم امام جمعه رژیم را برانگیخت.