728 x 90

-

بازتاب تظاهرات حامیان مجاهدین خلق در انگلستان در تلویزیون التغییر

-

بازتاب تظاهرات حامیان مجاهدین خلق در انگلستان در تلویزیون التغییر
بازتاب تظاهرات حامیان مجاهدین خلق در انگلستان در تلویزیون التغییر
تلویزیون التغییر گزارش داد با بالا گرفتن بسیج بین‌المللی برای آزادی هفت گروگان از اعضای مجاهدین خلق در عراق، ایرانیان مقیم انگلستان و حامیان آنها در لندن تظاهرات کردند. در این تظاهرات پشتیبانان مجاهدین و ایرانیانی که نزدیک به 40روز است در اعتصاب‌غذا می‌باشند شرکت کردند. تظاهر کنندگان و نمایندگان پارلمان از دولتهای انگستان و آمریکا خواستند برای آزادی هفت گروگان تلاش کنند.