728 x 90

اتمي رژيم,

«دست آخوندها را بخوانید! یک تجربه و یک هشدار»

-

آخوند حسن روحانی
آخوند حسن روحانی
امروز روز جمع‌بندی یک تجربه‌ی بزرگ تاریخی است! به ‌ویژه برای غرب. تجربه‌ ای که به یک پرسش پاسخ می‌دهد: از یکبار دیگر مماشات با آخوندها چه حاصل می‌شود؟

تجربه‌ی گذشته به همه‌ی جهان می‌گوید:
روحانی یک فریب است! دستهای خونین آخوندها، در تنگنا برای مذاکره دراز شده است.

تنگنای تحریم و خطر قیام مردم ایران، رژیم آخوندی را به ضعف مفرط کشانده است. پس آخوندها ناگزیر از رو آوردن به نمایش نرمش (آن هم از نوع «قهرمانانه» ی آخوندی آن) و مذاکره شده‌اند.

بله! تجربه‌ی سالهای پشت سر و مذاکرات طولانی به صدای بلند به جهان مماشات می‌گوید:
این دستهای خونین، دستهای توطئه است!
بهای مماشات بی‌سرانجام را از خون فرزندان مردم ایران نپردازید!

خامنه‌ای می‌خواهد برای جلوگیری از سقوط، وقت بخرد!
فرصت دادن به آخوندها، خیانت به مردم ایران و سوریه و عراق است!

حنجره تجربه گاهی اوقات خونین است، اما همین حنجره ی خونین در مورد گفتگو با آخوندها صدایش بسا بلند در تاریخ معاصر طنین داشته است. فریادی که بعد از گذر سالها و تکرار سیاست خطای مماشات، همگان به حقانیت آن می‌رسند که:
دست ملایان را بخوانید!
آنها در سراشیب سرنگونی‌اند.
غرب نباید تجربه‌ی گذشته را نادیده بگیرد.
صریح ‌ترین سخن را شهردار سابق نیویورک در روز سوم مهر در برابر سازمان ملل با اشاره به دستهای خونین آخوند روحانی گفت: ”رژیم ایران قبلاً هم ما را در این مسیر گول زده است. اگر به آنها اجازه بدهیم که باز هم ما را گول بزنند، آنوقت ما احمق هستیم“. یک ضرب‌المثل قدیمی انگلیسی می‌گوید: اگر برای بار اول مرا فریب دادی، شرم بر تو، اگر برای بار دوم مرا فریب دادی، شرم برمن!

جولیانی نیز به این تجربه‌ اشاره کرد که هشت سال پیش وقتی روحانی در حال مذاکره بود، آنها داشتند مخفیانه اورانیوم غنی می‌کردند.

اکنون همگان می‌دانند که:
بمب اتمی برای آخوندها، ضامن بقای استبداد دینی است
همگان می‌دانند که آخوندها در قتل‌ عام شیمیایی مردم سوریه نقش اصلی داشتند و در همین روزها هم دارند مردم سوریه را قتل ‌عام می‌کنند.

آمریکا نیز به گذشته‌ی خود نگاه می‌کند و می‌بیند که 5سال پیش به سوی ولی‌ فقیه دست دراز کرد. اما پاسخ، گسترش بنیادگرایی و تشدید تروریسم در جهان بود.

همین آخوند حسن روحانی در 2003 تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت. تا فرصت برای چرخه‌ ی سوخت اتمی فراهم کند.

بنابراین امروز می‌شود به صدای بلند نتیجه‌ آن تجربه را یادآوری کرد که: آمریکا نباید دست در دست پدرخوانده ي‌ تروریستها بگذارد.

نگذاریم تاریخ تکرار شود!
یک بار دیگر به گذشته نگاه کنید: مماشات با روحانی، سه کشور اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه و آلمان را مدتها به گفتگوی بی‌حاصل مشغول کرد.

6قطعنامه‌ شورای امنیت ملل‌متحد خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم آخوندی است. اما رژیم همه آنها را زیر پا گذاشته است.

روحانی فریبکار در مجمع عمومی گفت که از غنی‌سازی کوتاه نخواهد آمد

دیگر مذاکره چه معنی دارد؟
بله! باید از دنیا خواست که رژیم را وا دار کنند از قطعنامه‌های ملل‌متحد سرپیچی نکند.

سابقه‌ روحانی در رژیم ولایت‌فقیه هم شایان درس ‌آموزی است:
روحانی شانزده سال در مقام شورای امنیت ملی رژیم بوده.

او در تمام جنایتها و تروریسم داخل و خارج نقش درجه‌ ی اول داشته.

روحانی در قتلهای زنجیره‌ یی، و کشتن روشنفکران ناراضی، دست داشته.

او دگراندیشان، کشیشیان آزادیخواه، و دانشجویان معترض را کشته است.

کارنامه‌ روحانی یعنی تروریسم خارج کشوری. انفجار بوئنوس آیرس، انفجار برجهای خوبر در عربستان.

کارنامه‌ روحانی در شورای عالی دفاع، یعنی، استمرار هشت سال جنگ خانمانسوز؛

یعنی فرستادن کودکان به جبهه ها برای پاکسازی میدانهای مین.

روحانی سرکوب کننده‌ی قیام دانشجویان در سال 78 بود.
و تازه‌ترین نکته این که: پشت لبخند اعتدال روحانی، کشتار هولناک 52 مجاهد بی‌سلاح در اول سپتامبر در اشرف است.

پس اکنون اگر باز هم باید هشدار داد: و هر کس می‌تواند این تجربه را با همه‌ حقایقش به هر وسیله به گوش همگان برساند.

هر کس می‌تواند جزیی از این پیکار روشنگرانه باشد که:
نباید یکبار دیگر مماشات تکرار شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/846acb2b-ea1a-4b44-8d04-12d4b364238a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات