728 x 90

-

پیگرد جنایتکاران دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو

-

 خانواده‌های قربانیان جنایات دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو
خانواده‌های قربانیان جنایات دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو
خانواده‌های قربانیان جنایات دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو، از پیگرد عاملان جنایات این دوران استقبال کردند. یک قاضی آرژانتینی خواستار استرداد و محاکمه 4تن از مقامهای بلندپایه آن زمان پلیس اسپانیا شده است. آنها متهم به بازداشتهای خودسرانه و اعمال شکنجه هستند که طی سالهای 1939 تا 1975رخ داده است. قانون عفو عمومی که در سال 1977در اسپانیا به اجرا گذاشته شد رسیدگی به جنایات دوران دیکتاتوری فرانکو را مجاز نمی‌داند. اما ارتباط بخشی از این پرونده به آرژانتین امکان اجرای عدالت از طریق دادگاههای این کشور را به مدافعان حقوق‌بشر داده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات