728 x 90

شلاق زدن ,

سبزوار - شلاق در ملأ عام

-

اجرای حکم شلاق
اجرای حکم شلاق
بنا بر اخبار منتشر شده بر روی اینترنت پس از اعدام یک زندانی در ملأعام در ورزشگاه سبزوار، حکم ضدانسانی شلاق دو زندانی در مقابل چشم کودکان این شهر به اجرا گذاشته شد.