728 x 90

حوادث و سوانح,

قطع انگشتان دست سه تن از دختران دانش‌آموز شین آباد پیرانشهر

-

آتش‌سوزی دبیرستان دخترانه شین آباد پیرانشهر
آتش‌سوزی دبیرستان دخترانه شین آباد پیرانشهر
بنا‌ به گزارشهای جدید، انگشتان دست سه تن از دختران دانش‌آموز شین آباد پیرانشهر که در فاجعه آتش‌سوزی به‌شدت مجروح شده بودند، قطع شده است. پس از گذشت 42روز از این حادثه دلخراش 10تن از دانش‌آموزان در شرایطی وخیمی در بیمارستان بستری هستند. تا کنون دو تن از این دانش‌آموزان به نامهای’ساریا رسول‌زاده’ و سیران یگانه به‌دلیل سوختگی شدید جان باختند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/796aa481-ea40-441a-9e2b-606e4d0b73cb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات