728 x 90

فرهنگ و ادبيات,

اسلام، زنان و برابری - مریم رجوی

-

زنان, پیشتازان قیام سراسری علیه دیکتاتوری مذهبی
زنان, پیشتازان قیام سراسری علیه دیکتاتوری مذهبی
گزیده چهار سخنرانی
امروز، خروشها و اعتراضات زن ایرانی در مبارزه علیه رژیم ولایت‌فقیه، همه را متوجه نقش زنان در ایران کرده است. یکی از کتابهایی که در این زمینه نگاشته شده، کتاب اسلام، زن، و برابری است.
کتاب اسلام، زنان و برابری در 112صفحه گزیده‌یی ست از سخنرانیهای مریم رجوی درباره نقش زنان در جنبش مقاومت علیه رژیم آخوندی و تأثیر آن در رهایی زن ایرانی.
در مقدمه این کتاب آمده است:
«زنان در ایران که قربانیان اصلی حاکمیت دیکتاتوری دینی بوده‌اند، در‌ عین‌حال پیشتازان مبارزه سهمگین در برابر این رژیمند.
این، چکیده کشاکش میان مردم ایران و رژیم ولایت‌فقیه است که فرآیند ایدئولوژیکی و فرهنگی عظیم این دوران را منعکس می‌کند؛ هم سرشت سرکوبگری بی‌رحمانه این رژیم که بر زن‌ستیزی تکیه دارد، هم مضمون مقاومتی که در برابر آن پایداری می‌کند که بر رهایی از ستم و نابرابری و شکوفایی انسان بنا شده است و سرانجام سمت و مضمون و افق تاریخ آینده ایران».

کتاب «اسلام، زنان و برابـری» در اصل فشرده چهار سخنرانی مریم رجوی است که در اسفند 74، اسفند82، اسفند83 و شهریور84 در گردهماییهای فعالان و محققان جنبش برابری ایراد شده است.
در فصل اول این کتاب زیرعنوان «بنیادگـرایی و زنـان»، «زمینه ظــهور بنیادگرایی»، «تبعیض جنسی، سنگ بنای اندیشهٴ بنیادگرایی اسلامی»، «بنیادگرایی و زن‌ستیزی در عمل سیاسی و اجتماعی»، «صدور بنیادگرایی و گسترش زن‌ستیزی» مورد بررسی قرار گرفته است.
«اسلام دموکراتیک پاسخ آرمانی و سیاسی در برابر بنیادگرایی» فصل دوم این کتاب است که در آن جویندگان اسلام روشنایی با دینامیسم قرآن، حاکمیت مردم و برابری و یگانگی آشنا می‌شوند.
«برابـری زنان از نظر اسـلام»، «راهگشاییهای اسلام برای برابری زنان»، «حق حیات و حرمت برابر زنان»، «برابری زن و مرد از نظر ارزش انسانی»، «صلاحیت زنان در رهبری»، «برابری در امور اجتماعی»، «حمایت از زنان در مناسبات خانوادگی»، «امور مالی و اقتصادی»، «مبارزه با فرهنگ مردسالار»، «نقشه مسیر» از جمله مباحثی است که در فصل سوم کتاب اسلام، زنان و برابری مریم رجوی از نظر خوانندگان می‌گذرد.
در چهارمین فصل این کتاب با تفاوتهای اساسی اسلام دموکراتیک و بنیادگرایی در زمینه مناسبات انسانی، ارزش‌گذاری، گناه و خطای فردی و تفاوتهای دو جنس، احکام و جایگاه زنان در رهبری آشنا می‌شویم.
تجربه مقاومت ایران که فصل پنجم کتاب به آن اختصاص یافته بخش بسیار خواندنی از مجموعه سخنرانیهای مریم رجوی است که در آن به تجربه رویارویی زنان ایران با رژیم بنیادگرا، زنان در نبرد با بنیادگرایی، راهگشایی و ضرورت انگیزشهای خارج از ذهن، تحول گسترده در جنبش مقاومت و مشکل ناباوری زنان اشاره کرده است.
در همین فصل بخشی از دستاوردهایی که زنان پیشتاز در کشاکش سهمگین با اندیشه بنیادگرایان کسب کرده‌اند از جمله جنگ با نگرش کالایی، مسئولیت‌پذیری و هژمونی زنان، روابط نوین میان زنان، رهایی مردان، پیشروی از سطح به عمق، جنگی در اعماق با مردسالاری، مثبت دیدن و تغییر فرهنگ نیز برای بهره‌گیری زنان در این مسیر دشوار با شرح نمونه‌های بسیار انگیزاننده و دست‌یافتنی بیان شده است.
فصل ششم کتاب به مسـأله مبـرم روز یعنی شکست قطعی بنیادگرایی با نیروی پیشتاز زنان پرداخته و ضمن اشاره به رابطه زن‌ستیزی با سرکوبی عمومی تجربه اخص مقاومت ایران در برابر بنیادگرایی، چکیده تجارب مقاومت را توضیح داده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4ce38a8a-fcb3-48f2-b158-95b5fbb21fc5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات