728 x 90

اعتراض عليه مالكي,گسترش اعتراضها در عراق,

تحصن هزاران نفر از مردم سامرا علیه نوری مالکی

-

تحصن هزاران نفر از مردم سامرا علیه نوری مالکی
تحصن هزاران نفر از مردم سامرا علیه نوری مالکی
امروز هزاران نفر از مردم سامرا یک تحصن نامحدود را در همبستگی با تحصن الکرامه در استان الانبار شروع کردند و خواستار سرنگونی نوری مالکی شدند
متحصنان سامراء شعار می‌دهند: الشعب یرید اسقاط النظام، سامراء آزاد، آزاد- ظالم اخراج، اخراج - نه به طائفی، زنان زندانی را آزاد کنید

متحصنان که جمع زیادی از شیوخ عشایر و روحانیان در میان آنها هستند میدان تحصن خود را ”میدان حق“ نام گذاشتند
آنها می‌گویند مردم خواستار رهبری ملی و آزادیخواه هستند.
متحصنان سامرا همچنین شعار می‌دهند: چشمانمان به خواب نمی‌رود تا این‌که تمامی زندانیان زن و مرد از زندانها آزاد شوند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات