728 x 90

بحران اقتصادى,

ناتوانی دیکتاتوری آخوندی به مهار بحران ارز

-

مهدی غضنفری
مهدی غضنفری
وزیر صنعت و بازرگانی رژیم آشکارا به ناتوانی دیکتاتوری آخوندی به مهار بحران ارز اذعان کرد و گفت که نرخ ارز از دست ما رها شده است.
غضنفری که تلاش می‌کرد، گرانی بی‌سابقه و فزاینده نیازهای اولیه مردم را توجیه کند، گفت: در حال حاضر (نرخ ارز) در عمل به 2 تا سه برابر قیمت در بازار تبدیل شده این در حالی است که نگران این افزایش بودیم و می‌گفتیم که قیمت ارز لنگر کنترل تورم است، این نرخ از دست رها شد و به قیمت چند برابری افزایش یافت که آثار آن در اقتصاد هم در کالا و خدمات به چند شکل پدیدار شده است.

غضنفری اضافه کرد: «نتیجه این قیمتهای چند برابری، آن می‌شود که صنایع لبنی به ما می‌گوید، ظرفی که شیر را در آن می‌فروشم برای من گرانتر از شیر تمام می‌شود، سطل ماستی که به دست مردم می‌دهم برایم گرانتر از ماست تمام می‌شود، چطور از من انتظار دارید قیمتم را کنترل کنم؟
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a022e4f4-f40f-48db-82c1-d46509cff180"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات