728 x 90

-

پایان خاموشی ۶۰۰میلیون نفر در هند

-

 هندوستان
هندوستان
پس از دو روز خاموشی در قسمتهای عمده‌یی از هند، شبکه برق رسانی این کشور به‌حالت عادی بازگشت. وزیر نیروی هند اعلام کرده بود دلیل قطعی برق این بود که بعضی از ایالتها بیش از سهمیه اختصاصی برق مصرف کرده بودند. از کار افتادن برق؛ زندگی نیمی از مردم را در بیست ایالت این کشور یعنی حدود ششصد میلیون جمعیت مختل کرده بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/23b4c4ba-b96a-4f6d-886f-609d078098c2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات