728 x 90

-

گروگانگیری در آلمان پنج کشته بر جای گذاشت

-

گروگان‌گیری در آلمان ۵ کشته برجای گذاشت
گروگان‌گیری در آلمان ۵ کشته برجای گذاشت
گروگانگیری در شهر کالسروحه آلمان 5 کشته بر جای گذاشت. حادثه روز چهارشنبه و زمانی روی داد که ضابط با حکم تخلیه به سراغ مردی رفت که می‌باید آپارتمانش را تخلیه می‌کرد. با دخالت واحد ویژه پلیس آلمان مرد گروگانگیر که گفته می‌شود شکارچی و دارای اسلحه‌های متعددی در خانه بود، کشته شد.