728 x 90

قيام سراسرى,

جواد منصوری: دشمنان نظام درصدد ایجاد فتنه در نمایش انتخابات مجلس هستند

-

جواد منصوری از کارگزارن وزارت خارجه رژیم
جواد منصوری از کارگزارن وزارت خارجه رژیم
جواد منصوری اولین سرکرده سپاه پاسداران و سفیر سابق رژیم در چین، هشدار داد که دشمنان نظام درصدد ایجاد فتنه در نمایش انتخابات مجلس در اسفند ماه هستند.

وی گفت: تجربه و تاریخ نشان داده است که دشمنان ما مصمم هستند که به انقلاب اسلامی به هر طریق ممکن ضربه بزنند و از هر فرصتی در این راستا استفاده کنند. انتخابات و هیجانات انتخاباتی برای آنها بهترین فرصت است. انواع و اقسام دشمنی‌های بیرونی و بدخواهان داخلی همه و همه دست به دست هم می‌دهند که ماجرایی مانند فتنه ۸۸ را ایجاد کند.
این کارگزار رژیم با وحشت و نگرانی افزود: آن‌چه که مشخص است این است که دشمنان نظام اسلامی برای این انتخابات نیز همانند انتخابات گذشته طراحی‌ها و سناریوهایی را ریخته‌اند... دشمن در نظر دارد با ایجاد درگیریها و تشنج‌های محلی... این درگیریها را به سمت شهرهای بزرگ بکشانند... . ما در فتنه ۸۸ به نوعی غافلگیر شدیم و دیدیم که مسئولان نهادهای مختلف، غافلگیر شدند، ما در این حوزه ضعف داشتیم.. اما واقعیت ماجرا این است کهعده‌یی و جریاناتی، معاند و معارض با نظام هستند و مبانی و ارکان آن را قبول ندارند. به همین دلیل به هر بهانه درصدد آسیب‌ زدن به فضای سیاسی کشور خواهند بود که لازم است هم مردم و هم مسئولان در این زمینه هوشیار باشند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/07db1b35-ae81-4f94-b03a-60890320bda2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات