728 x 90

‫مراسم متفاوت حج در سایۀ نگرانی‌ها از شیوع کرونا آغاز شد

حج در سایۀ نگرانی‌ها از شیوع کرونا آغاز شد
حج در سایۀ نگرانی‌ها از شیوع کرونا آغاز شد

مراسم حج که همه ساله با حضور میلیونها زائر از سراسر جهان برگزار می‌شد، امسال به‌علت همه‌گیری کرونا، تنها با حضور ۱۰هزار زائر مقیم عربستان از صبح چهارشنبه شروع شد.

خبرگزاریها، از مقرارت بهداشتی سختگیرانه و رعایت فاصله فیزیکی و استفاده از ماسک در این مراسم محدود خبر دادند و صرفنظر کردن عربستان از برگزاری مراسم میلیونی حج را رخدادی نادر به‌خاطر مقابله با کرونا توصیف کردند (آسوشیتدپرس چهارشنبه ۸مرداد).