728 x 90

دو تن از نمایندگان پارلمان کانادا خواستار لیست‌گذاری سپاه پاسداران شدند

مایکل چونگ - جیمز بزن نمایندگان پارلمان کانادا
مایکل چونگ - جیمز بزن نمایندگان پارلمان کانادا

مایکل چونگ نمایندهٔ پارلمان و وزیر خارجه در دولت سایه کانادا و جیمز بزن نماینده پارلمان و وزیر دفاع در دولت سایه کانادا در نامهٔ مشترکی به وزیر خارجه این کشور خواستار آن شدند که سپاه پاسداران را به‌عنوان یک سازمان تروریستی نامگذاری کند.

در نامه این نمایندگان آمده است: «رژیم ایران را به‌خاطر آن که کشور حامی تروریسم بوده و به کرات قانون بین‌الملل را نقض کرده است مورد حسابرسی قرار دهید.

مردم ایران در برابر سرکوبگرترین رژیم جهان و در مواجهه با جنایات فزاینده آن، در ایستادگی از خود شجاعت و استواری نشان داده‌اند» (سایت مایکل چونگ ۲۵سپتامبر۲۰۲۰).